Ελληνικά

Η Φιλοσοφία μας είναι Απλή

Οποιοιδήποτε δύο άνθρωποι σ’ αυτόν τον πλανήτη συμφωνούν σε ορισμένα πράγματα. Και διαφωνούν σε άλλα.

Αν επικεντρωθούν στα πράγματα για τα οποία διαφωνούν, θα τσακώνονται μόνο και δεν θα κάνουν τίποτα.

Αλλά αν επικεντρωθούν στα πράγματα που συμφωνούν, τότε κάτι θα κάνουν.

Και θα κάνουν τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος.

Επιχειρήσεις, οργανισμοί, ακόμη και κυβερνήσεις, είναι μόνο ένα μέσο για ένα σκοπό.

Θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος.

Μόνο οι άνθρωποι μπορούν να το πετύχουν αυτό!

Ψάχνουμε ανθρώπους που θα συνεργαστούν μαζί μας γι’ αυτό το σκοπό!